Situaties waarin een inboedelverzekering van pas komt

Het is niet fijn om eraan te denken, maar ook u kan schade oplopen. Dit kan schade zijn aan het huis, de auto, maar ook aan de eigendommen. Voor dit laatste is er een inboedelverzekering verzonnen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering die een persoon tegen onverwachte schade aan de inboedel beschermt. De inboedel wordt beschreven als eigendommen die zich binnen een woning bevinden. Voor particulieren is dit bijvoorbeeld elektronica of sieraden in het huis, voor bedrijven zijn dit opgeslagen producten in een warenhuis of machines benodigd bij de productie. Oorzaken van schade die veelal verzekerd worden zijn water, storm, inbraak of brand. Voor elk van deze oorzaken zal een voorbeeld gegeven worden.

Stel een rioolleiding dat onder het huis ligt gaat kapot. De verzekerde heeft hier niks tegen kunnen doen. Toch is het zo dat de kelder onder water komt te staan en dat alles opgeslagen in de kelder beschadigd raakt. Deze schade kan dan vergoed worden door middel van de inboedelverzekering. Ook voor bedrijven is waterschade een probleem. Stel er is een hevige storm waardoor er wateroverlast is. Hierdoor raakt een opslagruimte onder water en zijn alle producten die hierin werden opgeslagen beschadigd. Met de inboedelverzekering voor bedrijven is dit soort schade verzekert.

Bij bijvoorbeeld blikseminslag kan er ook het een en ander beschadigd raken. Zo kan blikseminslag een kapotte tv of andere aangesloten elektronica tot gevolg hebben. Dit is erg vervelend, maar door aanschaf van de inboedelverzekering kan wederom deze schade vergoed worden.

Op z’n tijd komen er verhalen van inbraakgevallen langs. Zo zou er bij een diefstal bijvoorbeeld kostbare sieraden of elektronica zijn meegenomen. Ook voor bedrijven kan diefstal een oorzaak zijn, zo zou het kunnen zijn dat de kas is leeggehaald. In beide situaties is het voor de persoon of bedrijf in kwestie erg vervelend. Echter kan de opgelopen schade worden verzekerd door de inboedelverzekering.

Als laatste verzekert de inboedelverzekering ook in gevallen van brand. Schade door de brand zelf of rookschade wordt hierbij vergoed.

De bovengenoemde oorzaken vallen binnen een basisdekking. Naast deze basisdekking is er ook nog een allriskdekking. De allriskdekking is een aanvulling op de basisdekking. Bij deze soort dekking wordt alle onvoorziene en plotseling veroorzaakte schade vergoed, ook wanneer de verzekerde zelf de oorzaak is geweest van de opgelopen schade. Denk hierbij aan de situatie waarin iemand een raam openlaat staan waardoor er regen naar binnen waait wat leidt tot waterschade. Ook kan er door dit open raam een diefstal hebben plaatsgevonden.

Bekijk meer hierover bij dit research